body{CURSOR:url('http://x3x.blogbus.com/files/12202648284.ani');}                                                                 
 • 2008-12-07

  秘密基地。 - [关于玩]

  版权声明:转载时请以超链接形式标明文章原始出处和作者信息及本声明
  http://www.blogbus.com/x3x-logs/32246979.html

  我告诉你们:

  ·

  其实我很难过!其实我很难过!其实我很难过!其实我很难过!其实我很难过!其实我很难过!其实我很难过!其实我很难过!其实我很难过!其实我很难过!其实我很难过!其实我很难过!其实我很难过!其实我很难过!其实我很难过!其实我很难过!其实我很难过!其实我很难过!其实我很难过!其实我很难过!其实我很难过!其实我很难过!其实我很难过!其实我很难过!其实我很难过!其实我很难过!其实我很难过!其实我很难过!其实我很难过!其实我很难过!其实我很难过!其实我很难过!其实我很难过!其实我很难过!其实我很难过!其实我很难过!其实我很难过!其实我很难过!其实我很难过!其实我很难过!其实我很难过!其实我很难过!其实我很难过!其实我很难过!其实我很难过!其实我很难过!其实我很难过!其实我很难过!其实我很难过!其实我很难过!其实我很难过!其实我很难过!其实我很难过!其实我很难过!其实我很难过!其实我很难过!其实我很难过!其实我很难过!其实我很难过!其实我很难过!所有的!

  ·

  但是:

  ·

  谢谢龟哥~

  ·
  ·
  给你们一个销魂的
  ·
  ·
  ·
  背影……
  ·

   我还有一束生猛的动感光波!我还有一群性感的小兄弟!

  我还有一个永远属于我的秘密基地!

  分享到:

  评论

 • 为什么难过呢 好无聊 来你这个逛哈
 • haha 终于想通了?
  你已经进行到很高深的境界鸟
 • 哈哈
 • 咋啦 咋啦!!!
  把马赛克去掉 就快乐了 =。。=
 • 难过讲
 • 我看出来了…你是真的很难过…看得我也好难过…
 • 好XE的马赛克....