body{CURSOR:url('http://x3x.blogbus.com/files/12202648284.ani');}                                                                 

  评论

 • 你最近这是怎么了


  我买了 新介子 很好看
  送给你 我门去订婚好了
 • 你最近这是怎么了


  我买了 新介子 很好看
  送给你 我门去订婚好了
 • SiN真是爱上鱼缸了orz...
 • 小心被看到的宇宙署官员硬拖进了火箭呀…喵…
  回复toa说:
  hahahaha
  2008-09-04 03:09:01
 • 挺好看的,就戴着吧~
 • 不要拿了,直接撞墙 = =+ 最快!
 • 年轻人 还没睡觉啊,喜欢玻璃鱼缸=3=
 • 这个模版好好好看,干净利索.
  最近更新的好勤快呀.画也质量也很高.很随意的蓝调调.