body{CURSOR:url('http://x3x.blogbus.com/files/12202648284.ani');}                                                                 

  评论

 • lomo像纸很贵的说
 • 喜欢阳光 =3=

  我也拍了好多啊~不知道咋发上来,太多了
  回复jiai说:
  精挑细选~或者抽签~
  2008-08-31 22:07:42
 • 我都好愁 是买家用数码 还是 专业 相继
  回复色色说:
  自己玩儿的话买个lomo机嘛~
  2008-08-31 22:04:07
 • 了解了解XDDD
  俺也喜欢偶尔文艺一哈..

  话说天空真的很讨人喜欢那[啧啧]
  回复anda说:
  可惜天空大多数情况下很文艺……
  2008-08-31 22:03:37